Užičanstveno u 2023. godini

297

Jedan grad čine građevine, ali još više ljudi, i to oni obični, nezapaženi za enciklopedije, ali ne i manje važni za prošlost grada… Noviji trend u svetskoj istoriografiji je prošlost javnog života tj. običnog čoveka, i kako je naše Užice od nastanka pratio trendove Evrope i bio deo nje, po nekom sledu događaja došao sam na ideju da bi bilo interasantno širem građanstvu predstaviti Užice iz tog ugla. Tako je nastao jedinstven portal Užičanstveno. Na portalu je poslednjih godina objavljeno, do danas 2221 užičanstveni članak koji potvrđuju 9477 fotografija. Veliki broj fotografija na portalu je objavljeno premijerno… I ove godine ćemo učestvovati na Republičkom konkursu na kome elektronski mediji mogu da dobiju sredstva za svoje projekte.

Za ovu 2023. godinu smo planirali da nastavimo prikupljanje podataka i sećanja za hronologiju osamdesetih godine istekloga veka i objavimo 200 ilustrovanih članaka koji govore o Užicu i Užičanima. Uz taj rad zalagaćemo se i za popularizaciju užičkoga kraja. I ova pripovedanja kao i dosadašnja svi zainteresovani će besplatno moći da vide na portalu Uzicanstveno.rs… Da napomenem da će ovaj užički portal, nastao iz entuzijazma,  nekoliko decenija koje dolaze obezbeđen od nestanka sa Interneta. Portal je još uvek jedinsteven, sličan ne postoji za neki drugi grad, osim Užica.

Treba da budemo ponosni što živimo u Užicu i sredini kao što je ova naša, i da budemo svesni toga da je to zasluga generacija naših predaka, koje su nam pokazale da se može, uz sav taj njihov trud i napor, napraviti napredno od neuglednog malog mesta, jedno od lepših urbanih mesta za život u ovoj zemlji i koje je u centru prelepe, posebne prirode. Naši stari su nam usadili neke vrednosti i poštovanja i dali nam tu moć i magiju u svojim predanjima da ovu našu užičku gordost, toplinu, iskrenost i iskonsku želju da budemo drugačiji, samostalniji i bolji od drugih, ma koliko nas ti drugi ne razumeli, prenosimo na sve ostale koji među našim brdima dođu, prođu ili ostanu.

Nažalost u ovim kriznim vremenima malo je mladih Užičana kojima je stalo do toga da pronose istoriju grada u kojem žive ili su živeli. Čudno mi je, ponekad, da nema dovoljno radoznalosti u mladim populacijama zainteresovanim za svoj grad. Mnogo toga je zaboravljeno, izbrisano u periodima veoma loše gradske politike, koja nije mogla da se odupre političkim pritiscima raznih političara iz Beograda. Prema mojim istraživanjima za prošlost rodnoga grada najveći broj Užičana počinje da se zanima tek posle svoje četrdesete godine.