Užički Kraljevski korgi Čedo u užičkoj šetnji

Mala princeza Elizabeta sa svojim prvim korgijima
Kraljica Elizabeta II sa svoja tri Korgija.
Užički Kraljevski korgi Čedo u užičkoj šetnji