Užički Kraljevski korgi Čedo u užičkoj šetnji

Mala princeza Elizabeta sa svojim prvim korgijima
Užički Kraljevski korgi Čedo u užičkoj šetnji