976

Aleksić visi na avionu nad Trgom oslobođenja 1948. god
975
977