Prva ćirina fotgrafija u boji u našem kraju

Ćira danas ispred Ćirinog muzeja i kafane “Ćira”-
. Voz Ćira