Dani Nemanjićke kulture

1479
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno

I te 2001. bili su aktuelni “Dani Nemanjićke kuture” u užičkom kraju. Prvo su predstavnici Ministarstva za kulturu bili u Sirogojnu. Slavko Lukić je igrao ulogu glavnog domaćina. Tu su i fotografsko-novinarske užičke mrge: Vesnić, Cvetković, Šaponjić… A i Đuro kamerman sa TV 5. Posle su se slikali i po Užicu, ispred biblioteke i u opštini.

Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Sirogojno
Dani Nemanjićke kuture 2001, Užice
Dani Nemanjićke kuture 2001, Užice
Dani Nemanjićke kuture 2001, Užice
Dani Nemanjićke kuture 2001, Užice