ukvn00008

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00007
ukvn00009