ukvn00018

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00017
ukvn00019