Odrednica: Zabučje

Kako je nestao stub i repetitori na Bioktošu?

Sutradan su se fantomi pojavili odmah posle 13 časova i zasuli repetitor sa četiri projektila.

Prvi “relej”

Ovako je izgledao prvi "relej" repetitor na Zabučju, sa koga su Užičani mogli da prate "TV Beograd" 1961. godine.

Relej na Bioktošu

Tokom rata s NATO alijansom uništen je stari relej na Bioktošu, podignut 1961. da bi Užičani gledali televiziju.