Memorandum vitomirove Zanatske radnje

Vitomir Kovačević u vreme kada je se bavio istraživanjem ruda
Vitomir Kovačević u vreme kada je se bavio istraživanjem ruda
U Rudniku magnezita na Zlaiboru 1991. godine