Račana kakvim smo ga zapamtili odikovan udarničkim značkama

Titov lik je bio brigadirska ikona
Titov lik je bio brigadirska ikona
. Račana u sredini sa drugarima na ORA Jadranska magistrala šegače se, mole da ne padne kiša