Redakcija politike 1906.godine

364

Miloš Poznanović

Redakcija Politike 1906. godine

Posle osnivanja lista “Politika” 1904. godine osnivač Vladislav F. Ribnikar je formirao privremeni redakcioni odbor. Dve godine kasnije foemirana je druga redakcija lista koja je uspešno , bez kadrovskih promena , radila desetak godina. Naš Užičanin , književnik Milutin Uskoković bio je od prvog dana u redakciji “Politike” ,sve do smrti 1915. godine kada se utopio u reci Toplica.

Na slici , koja je objavljena povodom stogodišnjice lista ( 1904-2004) je redakcija ovog lista 1906. godine sede: Dušan Simić , Jevta Ugričić , Vladislav Ribnikar , Branislav Nušić i Milutin Uskoković. stoje : Dimitrije Stevanović ,Darko F. Ribnikar ( brat osnivača Vladislava) Nikola Stanarević ,Jovan Tanović i Boško Bošković.