Užičko selo Kačer

2951
Kačer
Kačer

Nalazi se 9 kilometara od centra Užica. Centralni deo naselja oko puta Užice – Bistrica se naziva Bela Zemlja. Sedište je mesne zajednice za sela Drijetanj i Kačer. Prostire se desnom obalom Đetinje i graniči na severu sa Staparima, na zapadu sa čajetinskim selom Tripkovom. Na jugu se graniči takođe sa čajtinskim selima Mačkatom i Krivom Rekom. Na istoku i severoistoku sa Belom zemljom i Turicom.

U Kačeru živi preko 500 stanovnika u 165 porodica. Kačerci se bave poljoprivredom, pre svega stočarstvom, proizvodnjom mleka i mlečnih proizvoda, proizvode i prerađuju meso. Vlasnici mesara su: Bošnjakovići, Aleksandar Čeliković, Milan Zlatić, Milija Brković.

Putokaz u Kačeru za šetnju
Putokaz u Kačeru za šetnju

U Kačeru se razvija seoski turizam “Lazarevi konaci” Milutina Tadića, tri povezana objekta apartmanskog tipa, gde se nudi smeštaj za 10 gostiju.

Milovan Cicvarić:

„Prvi pomen ovog sela datira iz 1476.god, u turskim tefterima pominje se kao Gornji i Donji Kačer. U Gornjem Kačeru tada je bilo 20 domova u posedu primicura Mirče, sina Radina, a u Donjem Kačeru 13 domova u posedu je primicura Bonika, sina Vrmana. U Donjem Kačeru, prema ovim tefterima, 1525 god. ima 5 domova, 1559. god. u Gornjem Kaceču ima 8 hrišćanskih i 5 muslimanskih čifluka – poseda . U Knežini Srbiji 1818 g. Kačer je u sastavu knežine Rujno, Užičke nahije i tada ima 12 kuća sa 44 muške haračke glave. Od 1839. god. u sastavu je Mačkatske opštine. U selu nema starosedelaca, mada se u 18 veku nekoliko starih familija odselilo u unutrašnjost Srbije.

Mesto za uživanje "Lazarevi konaci"
Mesto za uživanje “Lazarevi konaci”

U letopisu mačkatske crkve zapisano je da su Danilovići najstariji doseljenici došli negde iz Crne Gore pre 300 god, da su bili brojna zadruga i da se usled neke bolesti skoro zatrla. Slave Nikoljdan.

Iza njih su došli Zarići iz Kolašinske Plane. Prvo su došli sa svojim srodnicima u Rožanstvo, a kasnije u Kačer. Od jedne grane Zarića nastali su Kneževići, Ljubičići i Čelikovići, slave Stevanjdan.

Sredinom 18 veks, u Kačer dolaze braca Joko, Doko i Petko. Stara postojbina im je u Oputnoj Rudini, kod Bileće. Došli su preko Crne Gore. Doko i Petko otišli su u Ribaševinu, a Joko je ostao u Kačeru. Od njega su Jokići, slave Ignjatijevdan.

Krajem 18 veka dolaze Brkovići iz Hercegovine, slave Nikoljdan.

Oko Prvog ustanka, kako je zapisano u letopisu mačkatske crkve, došli su Gardići i Tadići od Kolašina. Ove familije potiču od bratstva Mijatovića iz Gornje Morače, starinom su iz Bratonožica, slave Nikoljdan.

Uz Karađorđev ustanak iz Zaovina od bratstva Durića dolazi Simeun Durić Bošnjak. Od njega su Bošnjakovići.

Posle Drugog ustanka dolaze Boškovići iz Štrbca, starinom iz Stoca u Hercegovini, slave Đurđevdan.“