Bandera kao fudbaler

691

Posle Drugog sv. rata fudbal i Film su, globalno gledano, dve najpopularnije zabave za široke narodne mase. Između ova dva polja ljudskog izražavanja postoje izvesne sličnosti. I fudbalska utakmica ima svoju dramaturgiju, kod posmatrača može da pobudi raznovrsne emocije i ponudi neočekivani rasplet.
I Užicu su posle rata najpopularniji bili fudbal i film. Bioskop „Zlatibor“ je bio stalno pun a fudbal se igrao na svakoj ravnoj ledini u varoši. U Krčagovu na nekadašnjem starom fudbalskom terenu, posle rata zapuštenom na sredini je postojala bandera. Ali ta bandera nije zasmetala tadašnjim igračima najčešće sa Dovarja i Krčagova. Banderu su prihvatili kao zajedničkog igrača, zavisno kuda bi se fudbal odbio o nju, do čijeg igrača bi stigao…
U sećanjima savremenika je ostalo da je ta posbna bandera postizala golove. Fotografija je nastala 1947. Godine snimljena je sa brada Dovarja.