Arheolog koji je razotkrio tajne Staroga grada

1806

„Ponovo se radi uređenje Starog grada, 70-tih godina su ovde obavljeni konzervatorski i arheološki radovi, a od tada je ta ruševina ostala dosta zapuštena i sad smo u prilici da užički grad ponovo revitalizujemo i da ga vratimo građanima Užica“. – Dr. Marko Popović.

Dr Marko Popović na Starom gradu pod pritiskom zainteresovanih medija
Dr Marko Popović na Starom gradu pod pritiskom zainteresovanih medija

Stručni kosultant na projektu konzervacije i rekonstrukcije užičkog Starog grada tvrđave i najveći autoritet u poznavanju fortifikacija u Srbiji, arheolog dr Marko Popović je 1995. godine objavio knjigu “Užički grad”, u kojoj je razotkrio mnoge vekovne tajne ove užičke znamenitosti. Rođen u Užicu 1944. godine, odrastao je i školovao se u Beogradu, gde je na filozofskom fakultetu, Odeljenje za arheologiju, magistrirao 1972. god, a 1982. odbranio doktorsku disertaciju sa temom “Nastanak i razvoj fortifikacije Beogradske tvrđave”. Radio je na proučavanju srednovekovnih gradova, a posebno razvoja vojne arhitekture u Sibiru i zemljama vizantijskog sveta. Rukovodio je istraživanja tvrđava u Smederevu, Beogradu i Rasu, kao i arheološkim iskopavanjima na više značajnih lokaliteta kao što su Braničevo, Studenica, Vrsenica i dr. Bavi se i problematikom zaštite spomenika kulture.

Originalan Kanicov crtež užičkog grada iz 1862. god.
Originalan Kanicov crtež užičkog grada iz 1862. god.

Rezultate svojih istraživanja iznosio je na više međunarodnih skupova u Jugoslaviji i inostranstvu, a 1993. kao gostujući profesor održao je ciklus predavanja na SNRS u Parizu. Posle 2000. rukovodi radovima na zaštiti spomeničkog nasleđa i rekonstrukcije enterijere zdanja Savezne skupštine.

Naučni je saradnik Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac naučno istraživačkog projekta za Beogradsku tvrđavu. Autor je preko 200 naučnih studija,
priloga i članaka. Za nas Užičane najvažnija je njegova monografija o užičkoj tvrđavi, koja je ozbiljan naučni rad sa kojim je popunio prazninu u stručnoj literaturi, ali i u saznanju radoznalih Užičana o dominatnom “Starom gradu”.