Ciganska čerga kod Ložioničkog mosta

2196
Ciganska čerga kod Ložioničkog mosta (foto Ilija Lazić)
Ciganska čerga kod Ložioničkog mosta (foto Ilija Lazić)

Lazićeve fotografije iz 1963. Na njima je ciganska čerga, koja je bila stacionirana kod Ložioničkog mosta. Mi deca smo se rado družili sa decom čergara, tu u samoj čergi.

Ciganska čerga kod Ložioničkog mosta (foto Ilija Lazić)
Ciganska čerga kod Ložioničkog mosta (foto Ilija Lazić)