Danica iz Užica, profesor, književnica, prevodilac, novinar

1480

Danica Diković Ćurguz se rodila u Užicu 1942. godine, gde je učila osnovnu školu i Gimnaziju. Dipomirala je na Filozofskom fakultetu, na grupi Jugoslovenska i svetska književnost 1974. Evocirajući svoje uspomene na mladost u Užicu i Sokolanu, hram sporta i kulture iz njenog vremena, napisala je:

Danica Diković Ćurguz
Danica Diković Ćurguz

“U Sokolani smo izgrađivali sopstveni stav prema životu. Učile o tome da se treba oslanjati na sopstvene snage. Bilo je tu borbe, ali najviše sa samim sobom. Da nadmašimo sebe. Učile smo o dostojanstvu. Stvaranju sopstvenog integriteta. Ali, pre svega, Sokolana je bila škola sporskog duha, a Josip Jeklička, naš veliki učitelj, koji nas je učio, najviše svojim primerom, samodisciplini i disciplini, upornom radu i samopregoru.“

Od 1974. radila je u preduzeću Robnih kuća „Beograd“ kao novinar, zatim je uz muža, stalnog vršioca dužnosti generalnog konzula u Karačiju, od 1975. do 1979. boravila u Pakistanu. Kao profesor srpskohrvatskog jezika radila je u Dvanaestoj beogradskoj gimnaziji (1980). U Zavodu za međunarodnu saradnju Republike Srbije bila je urednik „Informativnog biltena“, koji je prerastao u časopis za međunarodnu, naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju „Meidijani“. Od 1983. do 1987. boravila je u Malmeu u Švedskoj.

Daničina knjiga
Daničina knjiga

Bila je dva puta član saveta BITEF-a, član žirija za nagradu „Zlatni beočug“ Kulturno- prosvetne zajednice Srbije i saveta časopisa „Pozorišna kultura“. Učestvovala je na više međunarodnih skupova i studijskih boravaka: u Karačiju, Bileshomu, Malmeu, Stoholmu, Geterburgu i Upisali u Švedskoj. Držala je predavanje o jugoslovenskim književnicima i jugoslovenskoj književnosti i položaju žena u Jugoslaviji.

Daničina knjiga
Daničina knjiga

Piše pozorišne i književne kritike, posebno u švedskoj i pakistanskoj književnosti, reportaže i romane i prevodi sa švedskog i engleskog jezika. U listovima i časopisima objavila je više stotina autorskih članaka. Prevođena je na švedski i engleski jezik.

Dobila je nagradu grafičkog ateljea „Dereta“ za najbolju knjigu objavljenu u 1994. Član je Udruženja književnika Srbije. Objavila je: „Na Litici“ eseje 1993, 1994; „Sećanje na strah“, roman 1999; Na „uskom putu“, razgovori sa piscima, Beograd 2002. „Putovanje bez kraja“ 2008, povodom koga je u „Politici pisalo“:

Daničina knjiga
Daničina knjiga

„Novi roman Danice Diković-Ćurguz „Putovanje bez kraja”, koji je nedavno objavljen u izdanju „Filipa Višnjića”, književni kritičar Miodrag Ignjatović nazvao je „pravom poslasticom za radoznale i misaone ljude”. Prema njegovim rečima, autorka je dubinu mudrosti spojila sa gotovo „ćaskanjem” po ukusu dnevničkih zapisa, sa putopisnom lepotom bogatih otkrića i reporterskom komunikativnošću kako sa ljudima, tako maltene i sa čitavim svetom.“

Prevela je nekoliko knjiga sa švedskog jezika od 1997. do 2003. godine.