Na Drežničkoj gradini

3119
Članovi Planinarskog društva "Rujno" na Vrhu Drežničke gradine
Članovi Planinarskog društva “Rujno” na Vrhu Drežničke gradine

Neki Drežničku gradinu nazivaju planinom, a drugi brdom. Nalazi se u zapadnoj Srbiji, u užičkom kraju, između Užica i Požege. Kada se krene od zaseoka Tešići do Zaboja, a odatle stenovitom stazom prema vrhu, stiže se na vrh Drežničke gradine na 931 m nadmorske visine. Ovaj vrh je poseban vidikovac, vidi se u punom krugu od 360 stepeni. Od svih gradina u okolini Užica, Drežnička sadrži najviše istorije, zato se tu nalazi mala kamena piramida, spomenik, partizanima izginulim u avgustu 1941. godine u borbi sa Nemačkim okupatorom.

Narodni heroj Isidor Baruh
Narodni heroj Isidor Baruh

Bio je to prvi veći sukob partizana i Nemaca u Užičkom kraju u Drugom svetskom ratu. Okupator je hteo da zaustavi širenje partizanskog pokreta, Komandant nemačkog prvog bataljona 724. puka u Užicu, major Kening, pripremio je plan napada na Prvu užičku četu, koja se ulogorila na Drežničkoj gradini. Kada su ih otkrili, nemački vojnici su, sa srpskim i šiptarskim žandarmima, u rano jutro 18. avgusta opkolili partizansku četu, koju je sačinjavalo 42 borca pod komandom Slobodana Sekulića. Oba voda Prve čete su sa vrha Gradine uzvratili na napad, izašli iz obruča i povukli se prema Zlatiboru.

Narodni heroj Milan Mijalković Čiča
Narodni heroj Milan Mijalković Čiča

Poginulo je šest partizana, a tri su ranjena. Među ubijenima su bili Ljubiša Vesnić, sekretar Okruužnog komiteta SKOJ-a, Isidor Baruh i Milan Mijalković Čiča, instruktor Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Njih dvojica su proglašeni za narodne heroje.

Odavanje počasti na Gradini, članovi Udruženja boraca iz Sevojna
Odavanje počasti na Gradini, članovi Udruženja boraca iz Sevojna

U povratku sa Gradine nemački vojnici i šiptarski žandarmi su u znak odmazde palili kuće, uzimali taoce, njih 18 koje su streljali, a potom obešeni na ulasku u selo kraj Zlakuške rampe. Borci izginuli na Drežničkoj gradini sahranjeni su u vreme užičke republike 2. oktobra 1941. godine.