Pre “Sivonje”

1854
Ispod Trga, nekada
Ispod Trga, nekada

Godina 1970. Tu gde je Hotel Zlatibor i Koning zgrada, bila je “Palata tkačke radionice”, kasnije zgrada Sindikalnog veća. U produžetku Prljova kuća, gde je dugo bila poslastičarnica “Zora“. Napred je bila kuća Draga Aleksića, Pržuljevića kuća i prodavnica.

Blok kuća na mestu sadašnjeg "Sivonje"
Blok kuća na mestu sadašnjeg “Sivonje”

Dole prema Zelenom pijacu, kuće Dušana Pržuljevića, trgovca koje je nasledio od oca Petra Pržuljevića, takođe trgovca. Na samom Zelenom pijacu, južni deo kuće dr Mihaila Đokovića stomatologa i u njoj prodavnica “Čigota”. Ispred nje odmah pijačne tezge.

Zeleni pijac nekada
Zeleni pijac nekada

Živko Ostojić: – Ceo ćošak sa “Zorom” je miraz moje babe Danice, devojačko Prljević. Morala je na brzinu da je proda kada je izašao zakon da možeš posedovati samo jednu kuću i jedan lokal. Prodaje su bile za skromne iznose, ali bolje išta nego ništa.