Raketa i stanica

2964
Autobuska stanica i Raketin autobus sedamdesetih (foto Aleksandar Ristić)
Autobuska stanica i Raketin autobus sedamdesetih (foto Aleksandar Ristić)

Fotka iz sedamdesetih, Autobuska stanica i Raketin autobus.