Tragični kraj partizanskog komandanta Vojina Petrovića

1736
Vojin Petrović 1933. godine
Vojin Petrović 1933. godine

Vojin je rođen u Užicu 1912 godine. Po zanimanju je bio obućar, bavio se fudbalom. Igrao je u SK “Građanskom” tj. u SK “Slobodi”, pevao u horu Društva Abrašević, gde se bavio i glumom. Bio je veoma aktivan u radničkom pokretu u Užicu do Drugog sv. rata. Istakao se pripremama za ustanak u užičkom kraju i među prvima stupio u Užičku partizansku četu. U Jasikovcu u Jelovoj Gori, postavljen je za komendira čete. Kasnije je bio komandir Zlatiborske čete.

Telo Vojna Petroviće izloženo na Žitnom pijacu 1942. godine
Telo Vojna Petroviće izloženo na Žitnom pijacu 1942. godine

Posle povlačenja partizana iz Sandžaka, postavljen je za zamenika Druge užičke čete, a potom za komandira. Iz Sandžaka je sa četom poslat u Srbiju. Uspeo je da se prebaci do Makavišta pod Povlenom, Tu je njegova jedinica upala u zasedu četnika Pećančevog komandanata Ajdačića. Vojin je išao ispred svojih vojnika i odmah je pao pogođen u glavu. To se dogodilo 16. januara 1942. Njegovo mrtvo telo okupator je preneo u Užice i jedno vreme ga izložio na Žitnoj pijaci. Sahranjen je na Dovarju u Užicu.