Da li je Vergo dao svoj lik Uskokoviću?

1476

Za nas zaljubljenike u Užice i u Užičane, zasigurno je najomiljeniji slikar Rade Vergović, a najvažnija njegova serija ulja “Vraćanje patriotskim častima”. Na fotografiji je njegovo ulje koje je nastalo u toku svog razmišljanja o užičkom piscu Milutinu Uskokoviću. Ima li u liku Milutinovom i lika iz mladosti Rada Verga, ili se to meni samo čini? Red je da ovde objavim i neka mišljenja onih koji se baš razumeju u slikarstvo.

Mita Uskoković sa Vergovim likom?
Mita Uskoković sa Vergovim likom?

“Vergović nije slikar neke ideološke transparencije i – uprkos nacionalnoj, tradicionalnoj ikonografiji i tematici, nije ni slikar nacionalističke vokacije. Svestan tragičnih stanja vremena koje živi, on ipak ne pristaje na odricanje od autentične, originalne, autorske poetike. Slike kroz autora dobijaju miris i boje epohe, a ne putem njenog stavljanja u vatru aktuelnih društvenih potresa. Karakter njegove umetnosti nije jedino uslovljen trajnom vezanošću za rodni kraj, već mnogo više predanošću njegovog bića univerzalnim vrednostima umetnosti. Kroz sve faze i tematske krugove Vergović je istraživao oblike moći samog likovnog jezika!” Sreto Bošnjak, Užice, oktobar 2008. godine.

“Vergović je sceničan slikar koji ume da pronađe nove, začudne konstelacije između portreta i predmeta-atributa koje za te atribute vezuje. On je disciplinovan, sabran i izbirljiv umetnik organizovane osećajnosti, koji svet oseća precizno i slika trezveno sa punom svešću. On, očigledno, ne ljubi neobuzdanu maštu, već imaginaciju u kontekstu nećeg što je moguće. Prostor na njegovoj slici koja zrači nekom tihom harmoničnošću i konteplativnom sabranošću, doživljavamo više kao metafizičko otelovljenje, nego kao konkretnu realnost.” Dragan Jovanović Danilov, Užice, oktobar 2008. godine.