Nekadašnja uličica na Rakijskom

1861

Uličica na Rakijskom pijacu, koja vodi prema Ledari, tj. delu ulice sa kockom koja ide povelikom uzbrdicom prema kući Mikija frizera i Simeunovića kuće, desno uz Ledaru dvorište kuće Mija Livca. To je zimi zaista bila prava ledara, uvek posuta pepelom i šljakom. Levo se vide dve stepenice koje su vodile u Lapčevića avliju. Pored Carinskog potoka, kod mostića je ulaz u dvorište Adžića kuća. Desno preko mosta se vidi stara Mandića kuća.

Rakijski pijac sedamdesetih
Rakijski pijac sedamdesetih

Velika šupa sa desne strane je na nekadašnjem dvorištu kuće advokata, boema Sime Terzića. Ispred je bila Vaga. I zaista, na ovom mestu uvek je bilo volova i zaprega, koji su čekali da seljaci završe poslove po Užicu.

Rakijski pijac sedamdesetih
Rakijski pijac sedamdesetih

Fotografija je nastala početkom sedamdesetih godina 20. veka. Istih godina je nastala i slika centra Rakijske sa vagom, odakle se odvaja i ulica prema kući Mikija frizera.