Retka fotografija sa Žitnog pijaca iz doba Velikog rata

1467

Prvi svetski rat završio se 1918. godine. Austrijanci su izašli iz Užica krajem oktobra. Užice je oktobra 2018. obeležilo stogodišnjicu završetka rata.

Austrougari u Užicu 1918.
Austrougari u Užicu 1918.

Austrijanci su popalili i uništili zatečenu gradsku arhivu i dokumentaciju , ali su ostavili trag njihovog prisustva u okupiranom Užicu. Na ovoj fotografiji, snimljenoj na samom kraju Velikog rata, vidi se Žitna pijaca sa sagrađenom prugom uskog koloseka, kojom su nagomilano teško naoružanje izvukli do Terazija.

Levo je kuća Ljube Subotića, apotekara, a desno se vide kuće Milana Pekovića, trgovca, Dragog Aleksića krojača i Petra Pržuljevića trgovca. Na žitnoj pijaci vidi se i esnafska česma. “Užičanstveno”, kako bi rekao Kovač.