“Šarganska zgrada”

1197

Carina uz Ratarsku, prostrano dvorište i zgrada bili su vlasništvo Okružnog građevinskog preduzeća “Šargan”, koje je formirano 1947. godine, za potrebe obnove porušenih stambenih i privrednih objekata posle Drugog svetskog rata. Ovo preduzeće je započelo izgradnju Valjaonice bakra u Sevojnu 1950.god, ali zbog slabe opremljenosti i slabog stručnog kadra spojeno je 1952. sa GP “Kablar” iz Kraljeva, a 1956. pripojeno je GP ” Zlatibor” iz Užica.

"Šarganska zgrada"
“Šarganska zgrada”

Ovu zgradu su izgradili 1949. godine za potrebe smeštaja svojih radnika i Carinjaši je zovu “šarganska” zgrada.