Statistika Srbije i Užica iz 19 i početka 20. veka

1783
Glavna ulica Užica na početku druge decenije 20. veka
Glavna ulica Užica na početku druge decenije 20. veka

Prema popisu od 1866, Srbija je imala svega 1.216.000 “žitelja”, a od toga, u 18 varoši i 20 varošica, bilo je svega 116.000. Beograd je tada imao nepunih 25.000 stanovnika, a Užice (1862) ispod 3000. Ali po popisu iz 1884, kad je Beograd imao okruglo 35.000, Užice je već na devetom mestu Srbije sa 5.500 st. Potom opet zaostaje, pa 1910. ima jedva 6000 stanovnika.

Ratne 1915. Užice je imalo 7000 redovnih stanovnika, a sa izbeglicama i vojskom – još dvaput toliko.

Na fotografiji Užica sa početka druge decenije 20. veka, vidi se glavna ulica, desno je Palata tkačke radionice, a u dnu gimnazija i nova pijaca (stočna).