Mostovi, nadvožnjaci, platica

1735
Fotografija mostova preko Đetinje iz 1931.
Fotografija mostova preko Đetinje iz 1931.

U centralnom delu fotografije iz 1931. godine su Aleksandrov most, kojim se išlo na Zlatiborski put, i Kasapčića most. Pre gradnje Aleksandrovog mosta, izgrađena je platica, koja je vodila u Veliki park. Na fotografiji je levo od mosta. Nekoliko godina kasnije, odnela ju je nabujala Đetinja. Tu je i Ćirin nadvožnjak, ispod koga se išlo u gradsko kupatilo, u zgradu Crvenog krsta i Veliki park. Na fotografiji se vidi da se gradi i uređuje Kejska ulica, posle Drugog svetskog rata nazvana Omladinska ulica.

Kasapčiča most je vodio i prema Zotovića hanu, Zrnjovoj i Dragovoj vodenici. Bio je tu i nesiguran drveni mostić preko vodeničarskog jaza, koji se uliva u Đetinju. U gornjem delu ulice “Nebojšine”, koja je vodila na desno od Kasapčića do Mijuškovića kuća, išla je levo na kameni Ćirin pešački nadvožnjak, preko koga se išlo prema kućama na Zlatiborskom putu i Zabučju. Za ovaj nadvožnjak Užičani su se šalikali, da je on prvi i najmanji tunel među stotinak, koji su bili na pruzi do Sarajeva.