Panorama Užica 1924. godine

450

Miloš Poznanović

Panorama Užica 1924. godine

Snimljena sa Vašarišta ( danas je tu autobuska stanica). Godina je 1924/25. Put Užice -Kraljeva Voda ( Zlatibor) građen je 1924. godine. Uz izgradnju puta urađen je most Kralja Aleksandra preko Đetinje. Na fotografiji most još nije dovršen. Nema temelja zgrade Crvenog krsta (1928), ni temelja Sokolane (1931). Zgrada Suda (opštine ili danas gradske uprave) je završena ali su na ulazu zgrade još uvek skele . Fotografija je iz kolekcije Milana Janjuševića , Užičanina, koji je živeo u Beogradu, a bio je nadzorni upravnik za izgradnju pomenutog puta. Fotograf Mihailo Stolica -Rus je zabeležio izgradnju svake etape puta. Nova trasa je išla preko Surduka. Do tada se išlo starim zlatiborskim putem preko Bioktoša