O užičkim kulturno umetničkim društvima i jubileju KUD-a “Prvi partizan”

1641

U tom vremenu između dva rata u Užicu je amaterizam bio u punom sjaju. Užički KUD-ovi su okupljali veliki broj Užičana i bili centri kulturno umetničkog života grada. Abrašević je bilo društvo užičkih radnika u okviru sporskog društva “Sloboda” i “Građanski”. Postojale su dobrovoljne vatrogasne čete sa plek muzikom, humanitarno udruženje Garavac, gimnazijske pozorišne grupe i mnogi drugi.

Nastup KUD-a "Prvi partizan" povodom 70 godina postojanja
Nastup KUD-a “Prvi partizan” povodom 70 godina postojanja

Tokom Drugog sv. rata postojala je Umetnička četa užičkog partizanskog odreda i Kulturna grupa komande užičkog vojnog područja. Godine 1944. uobličen je KUD “Aleksa Dejović”, a posle rata 1945. je radila Kulturno umetnička grupa železničara “Dragoslav Cekić”. Sledeće godine, 1946, počeo je da radi omladinski KUD “Radoje Marić”.

Nastup KUD-a "Prvi partizan" povodom 70 godina postojanja
Nastup KUD-a “Prvi partizan” povodom 70 godina postojanja

Šedesetih godina 20. veka ubrzano se razvija u Užicu kulturno umetnički amaterizam. Formiraju se kudovi po preduzećima: KUD “Prvi partizan”, KUD “Valjaonice bakra”, KUD “Budućnost”, KUD “Zlatibor”, KUD “Cveta Dabić”. U to vreme nastaju u društvenim domovima po okolnim selima i u užičkim srednjim školama, Vatrogasnom društvu veći broj Kulturno umetničkih društava. U poslednje dve decenije užički KUD-ovi rade u okviru udruženja građana ”Era”, “Zavičaj”, “Klub tri grneracije” i dr.

Nastup KUD-a "Prvi partizan" povodom 70 godina postojanja
Nastup KUD-a “Prvi partizan” povodom 70 godina postojanja

Najstariji postojeći užički KUD je “Prvi partitan”. Osnovali su ga sindikalni entuzijasti 1948. godine pri preduzeću “Prvi partizan”. Najpre je to bila kao muzička sekcija, a kasnije je KUD dobio dramsku, literarnu, likovnu i najmasovniju, folklornu sekciju. Za sedamdeset godina KUD je nastupao širom Evrope i u Australiji. Za svoj rad nagrađeni su najvišim priznanjima i na domaćim i na inostranim festivalima. Ove 2018. članovi i prijatelji KUD-a proslavili su njegov sedamdeseti rođendan svečanim koncertima. Na prvom koncertu nastupila je škola folklora i dečiji ansambl. Na svečanom koncertu nastupilo je u užičkom Narodnom pozorištu u subotu 1. decembra 140 učesnika. Predstavili su se pripremni, izvođački ansambl i tri grupe sa oko oko 60 bivših članova KUD-a Prvi partizan, kao ženska i muška pevačka grupa i narodni orkestar.

Nastup KUD-a "Prvi partizan" u Terzića avliji
Nastup KUD-a “Prvi partizan” u Terzića avliji