Osvrt na Gluščeviće sa Lipe

1721

Posle inžinjera i lekara, u to međuratno i poratno vreme, najviše su bili cenjeni trgovci, posebno oni koji su se bavili prodajom tekstila. Ko nije mogao nigde da prosperira, davao se na zanat, oni promoćurni su išli u trgovce.

Dr Cale Gluščević (u sredini) na otvaranju kafea „Akvarijum“
Dr Cale Gluščević (u sredini) na otvaranju kafea „Akvarijum“

Kada su doveli nekoliko dečaka kod legendarnog užičkog trgovca Uroša Pešića da uče trgovački posao, ovaj ih je pitao: Koliko je dva i dva? Svi odgovoriše “četiri”, a jedan reče: “dajte mi da izračunam”. Pešić je odmah rekao: “Ovaj je za mene”. To je bio kasnije poznati užički trgovac Milić Gluščević, otac doktora Cala Gluščevića i nastavnice matematike Brane, udate Marijanović, deda Ružice Marijanović danas (2018), profesorke srpskog u užikoj Gimnaziji.

Profesorka Ružica Marijanović
Profesorka Ružica Marijanović

Zapamtio sam staroga gospodina Gluščevića, uvek besprekorno obučenog, sa šeširom na glavi. Svakoga dana, idući u školu, prolazio sam pored njegove kuće, današnjom ulicom Momčila Tešića. A zahvaljujući upravo njegovoj unuci Brani, evo i fotografije Milića i njegove žene Ruže.

Milić Gluščević sa ženom Ružicom
Milić Gluščević sa ženom Ružicom