Treći užički potok

1333
Regulacija potoka kod crkve sv. Marka
Regulacija potoka kod crkve sv. Marka

Sedamdesetih godina započeto je sa sređivanjem toka Uremovačkog, Carinskog ili Lipskog potoka, zavisno kako su ga zvali prema toponimima kuda je tekao. Ovaj deo na fotografiji je “Carinski” i predstavlja njegovu dodatnu regulaciju na početku osamdesetih godina.