O jednoj od najstarijih zgrada užičkog kraja i česmi uz nju

1827

U selu Kremna, u zaseoku Dabiševac, nalazi se Moljkovića han, podignut krajem 18. veka. Sigurno do vremena Prvog srpskog ustanka han je bio izgrađen. Nalazi se na nekadašnjem putu Užice – Višegrad. U vlasništvu je porodice Moljković bio je otkako se doselila iz Hercegovine sredinom 19. veka.

Ovako je nekad izgledao Moljkovica han u Kremnima (foto S. Jovičić)
Ovako je nekad izgledao Moljkovica han u Kremnima (foto S. Jovičić)

Han je izgrađen na padini, sa delom ukopanog prizemlja od kamena, dok su na spratu bile sobe za prenoćište, građene u bondruku sa ispunom od čatme. Na njemu je bio krov na četiri vode pokriven šindrom, na kome su se isticali visoki dimnjaci. Prema arhitektonskim odlikama, zgrada pripada tipu hercegovačke kuće. Konzervatorski radovi iz 1978. Nisu narušili prvobitni igled hana, koji je proglašen kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

Moljkovića han danas
Moljkovića han danas

Poslednji radovi na konzerviranju hana su za sada naružili njegov izgled. Preko puta hana postoji Moljkovića česma koja isto prestavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture, sagrađena 1858. Podaci kažu da je radove izveo od klesanog kamena Radosav Čikiriz iz Dragačeva. Česma je dužine do 5 metara sa dve cevi u polukružnim arkadnim nišama. Prostor je bio ograđen kamenom ogradom koja se danas primećuje.

Moljkovića česma
Moljkovića česma

Poslednji put česmu je, 1939. godine, obnovio Centralni higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije. Tom prilikom je u desnom uglu ograđenog prostora ugrađen rimski spomenik, pronađen u blizini.

Moljkovića česma 2018. godine
Moljkovića česma 2018. godine