Užička puškarska škola

1514

Zbog nedostatka majstora puškara, u Užicu je 10. februara 1931. godine otpočela sa radom Državna puškarska škola, premeštena iz Kranja. U prvu generaciju škole upisan je 21 učenik, a nastavu je držalo 5 nastavnika Slovenaca. Upravnik je bio Janko Pavnik.

Učenici Puškarske škole 1934. godine sa nastavnicima
Učenici Puškarske škole 1934. godine sa nastavnicima

Zgrada škole je bila u Svetosavskoj ulici, danas Nikole Pašića. Škola nije uspela da zadovolji deo praktične nastave, te kako užička opština nije obezbedila uslove za rad škole, broj učenika se smanjio. Ukazom kralja Aleksandra, 1934, škola je premeštena u Sarajevo i kao posebno odeljenje pripojena Državnoj muškoj zanatskoj školi. Tako je užička puškarska škola ukinuta 1935. godine.

Užičani, nekadašnji učenici su nastavili praktičan rad u Fabrici oružja i municije Užice. Puškarski pomoćničke ispite su polagali pred komisijom u Sarajevu.