Stari grad

Tvrđava i okolno naselje, odakle je i počela gradska istorija

Istorijske novine vezane za užički Stari grad

Istorijske novine vezane za užički Stari grad

Potrebna je radoznalost, zaronimo literaturnim vremeplovom u pisane podatke turskih arhiva koji su stariji od pet vekova, koji užičku pisanu istoriju čine starijom skoro...
Užički grad

Užički grad

Polako se navikavamo na promenu panorame Užica, da su nekadašnje ruševine Staroga grada posle više od 150 godina postale "Užički grad". Taj Užički grad...

Arheolog koji je razotkrio tajne Staroga grada

Arheolog dr Marko Popović je 1995. godine objavio knjigu “Užički grad”, u kojoj je razotkrio mnoge vekovne tajne ove užičke znamenitosti.

Užički Kinezi sa plaže

Imao je brojnu porodicu, čak sedam sinova, i svi su bili angažovani u zanatskoj radionici svog oca .

Starogradski pešački most

Na fotografiji koja je objavljena 1994. prikazan je crtež, jedno od varijanti idejnog rešenja pešačkog mosta, koji povezuje Stari grad sa naseljem na Zabučju.

Kako je srušen stari Užički grad (utvrđenje)?

Užička tvrđava je napuštena, topovi okrenuti prema varoši su onesposobljeni.

Karaula

Iznad sure stene na kojoj je Stari grad, kupasto brdo, na kome je stub sa sirenama za uzbunjivanje, zove se “Karaula”.

Ruševine Vodene kule

Kula je prilikom rušenja utvrđenja, 1863. godine, veoma oštećena. Godine 1910. Đetinja ju je dokrajčila.

Užički Stari grad – treći deo

Danas je to omiljeno izletište hrabrijih Užičana i njihovih gostiju, ali i onih koji vole da na vrhu ovog brega, bar nakratko, otplove u prošlost uvereni da će onda lakše odgonetnuti budućnost.

Užički Stari grad – drugi deo

Posle opsade iz 1737. godine, obnavljaju se glavna kula, citadela, uređuju se bedemi, ojačava kapija, gradi se Vodena kula, jedinstvena među utvrdama na našem tlu.

Užički Stari grad – prvi deo

Branioci su se predali, a do tad silni velmoža Nikola je zarobljen, oslepljen i poslat u manastir da čeka smrt.

Kako je Srećko (Feliks) otkrio Evropi Užice (drugi deo)

To je priča koju je o Užicu i okolini u 19. veku, uz svoje i crteže (u ovoj verziji i crteže i fotografije iz arhive Užičanstveno), ispričao naučnik putopisac Feliks Kanic.

Kako je Srećko (Feliks) otkrio Evropi Užice (prvi deo)

Da njega nije bilo, mnogo toga se ne bi znalo o Srbiji druge polovine 19. veka.

Dva crteža Užica iz 1860. god. pre miniranja Starog grada

Pažljivo sam proučavao Kanicov crtež Užica, onog gde se vidi užički grad pre miniranja u prvom planu.

Vodena kula

U uslovima ratovanja hladnim oružjem, bila je to praktično neosvojiva tvrđava.

Poslednje osvajanje starog užičkog grada

Polovinom jula 2017. godine, arhitekta Brana Mitrović, Emir Kusturica sa gradonačelnikom Tihomirom Petkovićem bili su na Starom gradu.